top of page
Çocuklar parkta kitap okumak

Projemiz

Ortak Hikâye projesine 20 yazar, 20 de çizer olmak üzere 40 çocuk yaratıcılıklarıyla ortak olabilecek. Gaziantep'te yaşayan (6 - 14 yaşları arasındaki) 40 çocuk, başvurusunu tamamlayıp projeye ortak olduktan sonra, öncelikle çevrimiçi düzenlenecek atölye ve etkinliklerle bilgi ve deneyim kazanacaktır.

 

Atölye ve etkinliklerden sonra projeye yazar olarak dahil olan 20 çocuk, verili ilk cümleden/anahtar cümleden hareketle bir hikâye yazacak. Bu aşamada her çocuk kendinden önceki çocuğun cümlesini devam ettirirken ortaya çok sesli, çok renkli bir metin çıkacaktır. 20 çocuk bütünlüklü bir metni cümle cümle oluşturduktan sonra bu metin, “ortak hikâye”ye çizgileriyle, renkleriyle, resimleriyle katılmak isteyen diğer 20 çocuğa ilham olacak ve bu 20 çocuk “ortak hikâye”yi resimleriyle dokuyacaktır. 40 çocuğun katkısıyla oluşan “ortak hikâye”, projeye katılan çocukların ortaklaşa belirlediği bir isimle kolektif bir metin ve resim çalışması olarak kitaplaştırılacak ve sesini bu yolla duyuracaktır.

 

Ortak Hikâye projesi, edebiyat ve resim sanatlarından yola çıkarak, toplumun bir üyesi olan çocukları bir araya getirecek ve bu projeye katılacak çocukların yaşamlarında keşfedici, dönüştürücü, iyileştirici, kaynaştırıcı bir etkiye sahip olacaktır. Bu etki, bu çocukların yaşamları boyunca süreceği gibi çocukların temas ettiği her alanda ve kişide de kendini gösterecektir. Projenin basılı bir kitaba dönüştürülecek olması da projenin sürdürülebilirliğinin somut kanıtıdır. Web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız ile bu proje kapsamında yürütülecek tüm etkinlikler ve çalışmalar kayıt altına alınmış olacak, ayrıca başka etkinliklere, çalışmalara da ilham olacaktır.

*Metin yazarlığı ve çizerlik kapsamında seçilecek çocukların kültürel/sınıfsal/cinsel/etnik/dilsel vb. açılardan dağılımının homojen olmasına özen gösterilecektir.

**COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında buluşmalar, etkinlikler ve atölyeler çevrimiçi düzenlenecektir.

bottom of page