top of page
Mutlu Grup El Kazık

Hedef Kitlemiz

 

Ortak Hikâye projesinin hedef kitlesi, öncelikle projenin yaratıcısı olacak Gaziantep’te yaşayan, 6 – 14 yaş aralığındaki çocuklardır.

Ortak Hikâye projesi kitaplaştırıldığında ise hedef kitlesi genişleyecektir; çocuklar, gençler, yetişkinler, öğretmenler, kütüphaneler, yayıncılık paydaşları bu çembere dahil olacaktır.

*Metin yazarlığı ve çizerlik kapsamında seçilecek çocukların kültürel/sınıfsal/cinsel/etnik/dilsel vb. açılardan dağılımının homojen olmasına özen gösterilecektir.

bottom of page