top of page
Yardımcı Eller

Hakkımızda

Kültür için Alan Projesi Destek Programı kapsamında desteklenen “Ortak Hikâye” projesi, Gaziantep’te yaşayan okumayı, hayal kurmayı, hayallerini yazıya dökmeyi ya da hayallerini resimle dile getirmeyi seven 6 – 14 yaşları arasındaki çocukların ortak hayali olarak yola çıktı. “Ortak Hikâye” projesi ile Gaziantep’te yaşayan ve dolayısıyla bir ortak hikâyenin kahramanı olan çocukları, bu kez kendi yazacakları hikâye etrafında bir araya getirmeyi ve kendi hikâyelerini ortaklaşarak şekillendirmelerini amaçlıyoruz.

Farklı hikâyelerle büyüyen, beraberinde farklı hikâyeleri büyüten kültürel/sınıfsal/cinsel/etnik/dilsel vb. açılardan Gaziantep’in heterojen kimliğini temsil ederek bu projeye dahil olan çocukların; hikâyelerini örmeden, resimlerini dokumadan önce katılacakları etkileşimli sesli okuma etkinlikleri, yaratıcı yazarlık ve resim atölyeleriyle öncelikle hikâyelerini dile dökme noktasında bilgi ve deneyim kazanmalarını istiyoruz.

 

Çocukların metnin bütünselliği içinde kendi sesini duyar ve duyururken diğerlerinin sesini de duymalarını, yaratıcılıklarını keşfetmelerini, özgüvenlerini geliştirmelerini, farklı ama aynı olduğumuzu fark etmelerini, fark ettirmelerini, imeceyi yaparak, yaşayarak deneyimlemelerini, “Ortak Hikâye” ile kolektif hafızaya katkı sunmaları istiyoruz.

bottom of page