top of page
Bubbles Üfleme Çocuklar

Proje nasıl işleyecek?

“Ortak Hikâye” projesi ile Gaziantep’te yaşayan ve dolayısıyla bir ortak hikâyenin kahramanı olan çocuklar, bu kez kendi yazacakları hikâye etrafında bir araya gelecek ve kendi hikâyelerini ortaklaşarak şekillendirecekler.

  • Projeye 20 yazar, 20 de çizer olmak üzere 40 çocuk yaratıcılıklarıyla ortak olabilecek.

  • Projeye kabul edilecek çocukları belirleyebilmek için web sitemizde yer alan başvuru formu ile başvurular alınacak.

  • Başvuruların sona ermesinin ardından yapılan başvurular değerlendirilecek.

  • Projeye kabul edilen çocukların belirlenmesiyle birlikte projeye dahil olan bu çocuklara yaratıcılıklarını yansıtırlarken ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler ulaştırılacak.

  • Projenin başlangıç aşamasında çocukların bilgi ve deneyim kazanabilmeleri için konuk yazar ve illüstratörlerin katılacağı  çevrimiçi etkileşimli sesli okuma etkinlikleri, yaratıcı yazarlık ve resim atölyeleri düzenlenecek.

  • Projeye ortak olan çocuklar, hikâyelerini şekillendirmeye başlamadan önce yazı ve resim çalışmalarıyla kendilerini geliştirecek.

  • Atölyeler, etkinlikler ve çalışma programından sonra, öncelikle projeye yazar olarak dahil olan 20 çocuk, verili ilk cümleden/anahtar cümleden hareketle bir hikâye yazacak. Bu aşamada her çocuk kendinden önceki çocuğun cümlesini devam ettirirken ortaya çok sesli, çok renkli bir metin çıkacak.

  • 20 çocuk bütünlüklü bir metni cümle cümle oluşturduktan sonra bu metin, “Ortak Hikâye”ye çizgileriyle, renkleriyle, resimleriyle katılmak isteyen diğer 20 çocuğa ilham olacak ve bu 20 çocuk “ortak hikâye”yi resimleriyle dokuyacak.

  • 40 çocuğun katkısıyla oluşan “Ortak Hikâye”, çocukların ortaklaşa belirlediği bir isimle kolektif bir metin ve resim çalışması olarak kitaplaştırılacak ve sesini bu yolla duyuracak.

 

 

*Metin yazarlığı ve çizerlik kapsamında seçilecek çocukların kültürel/sınıfsal/cinsel/etnik/dilsel vb. açılardan dağılımının homojen olmasına özen gösterilecektir.

 

**Çocuklara ulaştırılacak malzemeler bir yaratıcılık kutusu içerisinde yer alacak. Yaratıcılık kutusu içerisinde etkinliklerde, atölyelerde ve proje çalışmalarında kullanacak çeşitli yazı ve resim materyalleri var. Ayrıca yaratıcılık kutusu içerisinde olmazsa olmaz kitaplar da var. Yaratıcılık kutusu içerisinde yer alacak kitaplar öncelikle atölye ve etkinliklere katılacak konuk yazar ve illüstratörlerin çalışmalarıdır. Yaratıcılık kutusu içerisinde yer alan kitapları belirlerken ulusal ve uluslararası çocuk kitabı kriterlerine uygun, nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerini seçtiğimizi belirtmek isteriz.

 

***COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında buluşmaları, etkinlikleri ve atölyeleri çevrimiçi düzenleyeceğiz.

bottom of page